News

  News       

Praktik- eller studieophold i udlandet er i høj grad en fordel, når private virksomheder rekrutterer nye medarbejdere, og arbejdsgiverne forudser, at udlandsophold får endnu større betydning fremover.

Praktik- eller studieophold i udlandet er i høj grad en fordel, når private virksomheder rekrutterer nye medarbejdere, og arbejdsgiverne forudser, at udlandsophold får endnu større betydning fremover.

 

http://www.iu.dk/publikationer/2012/undersoegelse-af-private-arbejdsgiveres-syn-paa-faerdiguddannedes-kompetencer-og-studierelevante-udlandsophold

14-05-2012