News

  News       

Kulturaftaler og sommersprogkurser i udlandet.

Kulturaftaler og sommersprogkurser i udlandet

Under kulturaftalerne gives stipendier til studieophold i udlandet for danske studerende inden for de lange videregående uddannelser

Flere europæiske lande samt Egypten, Israel, Japan, Kina og Rusland udbyder en række stipendier både til længerevarende ophold og sommersprogkurser. Procedurer, varighed, ansøgningsskemaer, frister og andet information, se venligst: http://www.iu.dk/programmer-og-tilskud/hele-verden/kulturaftaler

 

Ansøgninger sendes direkte til de enkelte landes kontakter og skal ikke gå igennem det internationale kontor. Hvis der er spørgsmål til kulturstipendier, ansøgningsskema og ansøgningsfrister skal der rettes henvendelse til Styrelsen for International Uddannelse: kulturaftaler@iu.dk

07-01-2011